Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Münazara
Münazara
Münazara

Bu Yazıda Neler Var

 • Münazara ile Tartışmanın Farkı Nedir
 • Münazara Nasıl Yapılır
 • Jürinin, değerlendirmede dikkat edeceği özellikler:
 • Örnek Münazara Konuları
 • Bağlantılı Yazılar

  01 | Münazara

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Münazara (Eytişme) Nedir ? Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına Münazara denir. Münazarada önemli olan "savunma" dır. Birer cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin, iki grup arasında bir hakem heyeti -jüri- huzurunda tartışıldığı konuşmalardır. Tartış­malarda yarışma kaygısı olmadığı hâlde, münazaralar birer fikir ve söz yarışma­sıdır.

  Münazara ile Tartışmanın Farkı Nedir

  Münazara (Eytişme) bir konuşma oyunu, yarışıdır. Tartışmadan ayrılan yanı da budur. Önemli olan tartışarak doğruyu bulmak değil, üstlenilen tezi iyi savunmaktır.
  Tartışmalar için geçerli olan kurallar münazaralar için de geçerlidir.

  Münazara Nasıl Yapılır

  Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurulmalıdır. Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır. Yani, bir grup "tez", diğer grup ise "antitez" i almalıdır. Ayrıca, münazara yapacak kişileri değerlendirecek bir "jüri" seçilmelidir. Jüri, ya başlangıçta ya da münazara yapılacağı gün seçilebilir. Gruplardaki konuşmacı sayısı bir ile dört arasında değişebilir. Her grup kendi grup sözcüsünü (veya başkanını) önceden belirler. Münazaranın uygulanış şekilleri arasında küçük farklılıklar olmakla birlikte grup sözcüleri sırasıyla gruptaki arkadaşlarını tanıtırlar ve konuyu hangi yönlerden ele alacaklarını belirtirler. Olumlu tezin savunulması, olumsuzdan daha kolay olduğu için, konuşmaya, olumlu tezi savunan gruptan biri başlamalıdır. Konuşmacıların savunmalarının gücü kadar, taraflı ve tarafsız dinleyicilerin gösterilerinin de jüri üzerinde etkisi bulunur. Ancak, taraf tutan dinleyicilerin, karşı taraf konuşmacılarının moralini bozacak nitelikte gösteride bulunmaları doğru değildir. Münazaraya katılacak kişilerle, jüri üyeleri münazara tekniği konusunda bilgilendirilmelidir. İki grup da kendi aralarında iş ve konu bölümü yapıp münazara gününe kadar hazırlıklarını tamamlamalıdır. Konuşmacılara, araştırma için en az 2-3 hafta süre verilmelidir. Gruptaki her kişi savundukları konunun değişik alt konuları hakkında konuşmak zorundadır. Birden fazla kişi, aynı alt konuyu savunamaz. Münazarada yazılı metne bakarak okuma olmaz. Savunulan konu; sözlü ele alınmalıdır. Konuşmacıların, konularını bir kâğıda yazıp okumaları çok yanlıştır. Münazarada etkili savunmanın önemli olması gibi, belli zaman içinde konuşmak da önemlidir. Bu nedenle konuşmacılara eşit zaman dilimleri verilmelidir. Bu zaman, genellikle 5-15 dakikadır.Ayrıca, münazarayı izleyen grup da çok önemlidir. Konuşmacılar; konularını savunurken izleyicilerin büyük bir sessizlikle konuları dinlemesi gerekmektedir. Konuşmacıların tutarsız bir düşüncesi, yanlış yerde yapılmış bir mimik hareketi izleyicilerde tepkiye neden olmamalıdır. İzleyiciler savunulan düşüncenin doğruluğunu ya da yanlışlığını onaylayacak davranışlardan uzak durmalıdır. Ancak, böylece jürinin doğru ve tarafsız değerlendirmesi mümkün olur. Daha sonra grup üyeleri konuşmalarını tamamlayınca son olarak sözcüler savunmalarını yaparak münazarayı bitirirler. Jüri, konuşmacıların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar ve galip tarafı ilan eder.

  Önemli : Eytişme yeni düşüncelere açık bireyler yetiştirmek için uygun bir tartışma yöntemi değildir.

  Jürinin, değerlendirmede dikkat edeceği özellikler:

  a)Türkçeyi kullanma gücü. (Diksiyon, vurgu, tonlama, kelime hazinesi, cümle kurma vb.)
  b) El, kol ve yüz hareketlerini yerinde kullanma.
  c) Savunmada inandırıcı olma. (Belgeler, istatistikî bilgiler, resimler, gazete ve dergi haberleri, güncel olaylarla örnekleme vb.)
  ç) Konuşmacıların fizikî özellikleri. (Temiz ve düzenli kıyafet, saç, sakal tıraşı vb.)

  Örnek Münazara Konuları

  Çok gezen mi çok bilir, çok okuyan mı?
  İlk insanlar mı daha mutludur, günümüz insanı mı?
  Savaşta bilgi mi üstündür, kılıç mı ?
  Toplumun ilerlemesinde kadın mı, erkek mi daha önemlidir?
  Başarıda çalışmak mı, şans mı önemlidir?
  Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlamalı?
  İklim; insanın kişiliğini değiştirir mi, değiştirmez mi?
  Turizmin gelişmesinde para mı önemli, eğitim mi?
  Uygarlığın gelişmesinde sanat mı, bilim mi önemlidir?
  Ormanların korunmasında yasalar mı, çevre bilinci mi etkili olur?
  Çocuk eğitiminde aile mi, okul mu etkilidir?
  Başarıya ulaşmak için zekâ mı, çalışmak mı önemlidir?
  Para; her kapıyı açar mı, açmaz mı?
  Çocuk eğitiminde anne mi, baba mı daha önemlidir?
  Ülkenin kalkınmasında tarım mı, sanayi mi önde tutulmalıdır?
  Ailede kadın çalışmalı mı, çalışmamalı mı?
  İnsan mı doğaya, doğa mı insana hâkimdir?
  İnsana suç işleten kendisi midir, toplum mu?
  Ülkeyi kalkındıracak olan para mıdır, eğitim midir?
  Ülkenin hızlı kalkınmasını sağlayan kamu sektörü müdür, özel sektör mü?
  Çocuk eğitiminde çevre mi, aile mi etkilidir?
  Atomun bulunması insanlık için yararlı mı, zararlı mı olmuştur?
  Bir toplumun gelişmesinde sinema mı, tiyatro mu etkilidir?
  Savaşlar yapıcı mıdır, yıkıcı mıdır?
  (S. SARICA - M. GÜNDÜZ, Güzel Konuşma Yazma, s. 271)